Przedsiębiorcze dzieciaki

Organizatorzy: Wydział Stategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin, Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

  1. Kształtowanie u dzieci w wieku 6-10 lat kluczowych kompetencji w zakresie wybranych cech definiujących pojęcie „przedsiębiorczości”, jako postawy umożliwiającej spełnianie własnych marzeń.
  2. Inspirowanie dzieci do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji.
  3. Propagowanie kultury innowacyjności i przedsiębiorczości.
  4. Promocja gospodarczego wizerunku Lublina.

Projekt będzie realizowany od lutego do czerwca 2019 r.

Rekrutacja do projektu ,,Przedsiębiorcze dzieciaki’’

PLACÓWKI ZAKWALIFIKOWANE DO PROJEKTU:

Warunki kwalifikacji (równoważne):

  • lokalizacja na terenie Lublina,
  • wiek dzieci od 6 do 10 roku życia,
  • kolejność zgłoszeń.
NAZWA PLACÓWKI GRUPA
1 Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori Kl. 1-3
2 Szkoła Podstawowa im. B. Chrobrego II b
3 Przedszkole nr 54 Gr. IV
4 Przedszkole nr 52 6-latki
5 Szkoła Podstawowa nr 2 I b
6 Szkoła Podstawowa nr 18 I a
7 Przedszkole nr 14 Grupa ŻABKI
8 Katolicka Szkoła Podstawowa
9 Przedszkole nr 37 Gr VII
10 Szkoła Podstawowa nr 57 I c
11 Szkoła Podstawowa nr 51 III e
12 Szkoła Podstawowa nr 3 0 a
13 Przedszkole nr 64 Gr III
14 Szkoła Podstawowa nr 31 I b
15 Szkoła Podstawowa nr 45 III a
16 Szkoła Podstawowa nr 16
17 Szkoła Podstawowa nr 21 II d

W projekcie mogą wziąć udział firmy działające na terenie Miasta Lublin. Firma zobowiązuje się do przeprowadzenia bezpłatnej wizyty dzieci (grupa liczy maksymalnie 25 osób) na terenie firmy w celu pokazania profilu swojej działalności. Kryterium wpisania na listę uczestników to kolejność przesłania (na adres mailowy chojak.m@poczta.umcs.lublin.pl lub pocztowy: ul. Plac Litewski 1 pok. 103, Lublin) deklaracji uzupełnionej o potrzebne dane, pieczątki i podpisy (może być skan).

Decyzja potwierdzająca zakwalifikowanie firmy do projektu po otrzymaniu oryginału dokumentów (termin do dnia 4 marca 2019 r.). O wynikach rekrutacji każda z firm zostanie powiadomiona mailowo do dn. 6 marca 2019.

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

W projekcie mogą wziąć udział osoby pracujące w sektorze kreatywnym. Osoba kreatywna zobowiązuje sie do przeprowadzenia bezpłatnej wizyty dzieci w siedzibie placówki zakwalifikowanej do projektu lub we własnym miejscu pracy (grupa liczy maksymalnie 25 osób) w celu pokazania profilu swojej działalności. Kryterium wpisania na listę uczestników to kolejność przesłania (na adres mailowy: chojak.m@poczta.umcs.lublin.pl lub pocztowy: ul. Plac Litewski 1 pok. 103, Lublin) deklaracji uzupełnionej o potrzebne dane, pieczątki i podpisy (może być skan).

Decyzja potwierdzająca zakwalifikowanie osób kreatywnych do projektu może zostać wydana jedynie po otrzymaniu oryginału dokumentów (termin do dnia 4 marca 2019 r.). O wynikach rekrutacji każda z osób kreatywnych zostanie powiadomiona mailowo do dn. 6 marca 2019.

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Kryteriami, decydującymi o zakwalifikowaniu do projektu są:

  • ukończony minimum pierwszy rok pedagogiki (preferowana specjalność: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna),
  • kolejność zgłoszeń, tj. przesłania skanów i dostarczenie oryginału dokumentów (deklaracja oraz CV na adres mailowy: chojak.m@poczta.umcs.lublin.pl),
  • udokumentowany (zaświadczeniami, informacjami prasowymi, zdjęciami) udział we wszelkiego typu działaniach związanych z przedsiębiorczością (zaświadczenia należy dołączyć do wniosku).

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY