Przedsiębiorcze dzieciaki

„Przedsiębiorcze dzieciaki” to projekt o tematyce rozwoju gospodarczego Lublina i edukacji przedsiębiorczości. Projekt ma na celu włączenie uczniów w realizację projektów we współpracy z firmami przy jednoczesnym wsparciu wykwalifikowanej kadry z uczelni wyższych. Poprzez wieloaspektowy wymiar projektu postaramy się zadbać o podnoszenie poziomu wiedzy ekonomicznej wśród młodego pokolenia oraz wzrost kreatywności i przedsiębiorczości młodych ludzi.

Organizatorzy: Wydział Stategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin, Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS

Główne cele projektu

  1. Kształtowanie u dzieci w wieku 6-10 lat kluczowych kompetencji w zakresie wybranych cech definiujących pojęcie „przedsiębiorczości”, jako postawy umożliwiającej spełnianie własnych marzeń.
  2. Inspirowanie dzieci do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji.
  3. Propagowanie kultury innowacyjności i przedsiębiorczości.
  4. Promocja gospodarczego wizerunku Lublina.

Projekt będzie realizowany od marca do czerwca 2018 r.

Uczestnicy

Projekt skierowany jest do dzieci w wieku 6 – 10 lat, ich rodziców oraz nauczycieli. W edycji pilotażowej wezmą udział placówki oświatowe z terenu miasta Lublin i z okolic, które mają podpisaną umowę o współpracy z Wydziałem Pedagogiki i Psychologii. W związku z ograniczoną liczbą miejsc pod uwagę będzie brana kolejność zgłoszeń.

Warsztaty

W ramach projektu „Przedsiębiorcze dzieciaki” zostanie przeprowadzonych 8 cykli bezpłatnych warsztatów dla 200 dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych z terenu Miasta Lublin, jak i okolic.

Każdy cykl będzie składał się z pięciu tematycznych spotkań:

  1. „Zapoznanie z Koziołkiem Biznesmenem”
  2. „Trudne pojęcie – przedsiębiorczość”
  3. „Moja pasja, talent”
  4. ,,Wizyta w firmie’’
  5. ,,Zakładamy własną firmę – eksperyment’’

Warsztaty prowadzone będą przez przeszkolonych animatorów – studentów Pedagogiki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS.

Na potrzeby zajęć z dziećmi wykorzystana zostanie postać biznesowego Koziołka, który towarzyszyć będzie dzieciom przez okres realizacji projektu w danej szkole bądź przedszkolu. Efekty projektu zostaną zaprezentowane podczas spotkania podsumowującego, które odbędzie się na początku czerwca 2018 r. Wezmą w nim udział dzieci i nauczyciele biorący udział w projekcie, przedstawiciele dyrekcji placówek oświatowych, przedstawiciele Urzędu Miasta, Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS oraz sektora gospodarczego. W trakcie spotkania każda grupa dzieci w ramach warsztatu przygotuje fragment makiety Lublina, która zostanie wyeksponowana w miejskim Ratuszu.

Projekt ma charakter pilotażowy, a jego praktycznym efektem będzie publikacja metodyczna dla nauczycieli, dotycząca problematyki przedsiębiorczości wśród dzieci. Dodatkowo na stronach internetowych Urzędu Miasta Lublin i Wydziału Pedagogiki i Psychologi UMCS będą dostępne materiały dydaktyczne i wszelkie pomoce niezbędne do realizacji programu w placówkach oświatowych.

W ramach działań, dotyczących promowania kultury przedsiębiorczości zostaną również przeprowadzone warsztaty o tematyce finansowo-ekonomicznej:

Fundacja Banku Millenium zrealizuje warsztaty w ramach projektu ,,Finansowy Elementarz’’ dla dzieci w wieku od 4 do 6 lat;
Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Lublinie  zrealizuje w swojej siedzibie przy ul. Chopina 6 warsztaty finansowe dla dzieci w wieku 7-10 lat;
Urząd Miasta Lublin i Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS zrealizują warsztaty dla nauczycieli i studentów biorących udział w projekcie.

Nasz Zespół:

Monika Król – koordynator projektu, z ramienia Urzędu Miasta Lublin, Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów

Honorata Kępowicz-Olszówka, Kierownik Referatu ds. wspierania przedsiębiorczości i relacji z biznesem w Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów Urząd Miasta Lublin

dr Małgorzata Chojak -koordynatorka i ,,dobry duch projektu’’ z ramienia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS